Compartimentul de Management al Calității Serviciilor de Sănătate

 

Compartimentul de Management al Calității Serviciilor de Sănătate (prescurtat CMCSS) funcționează în conformitate cu prevederile din Ordinul comun M.S./ANMCS cu nr.1312/250/2020 și se află în subordinea conducătorului unității.

CMCSS are ca principal obiectiv implementarea la nivelul unității a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului.

Rolul CMCSS constă în planificarea, organizarea, coordonarea, îndrumarea metodologică și monitorizarea activităților privind asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului.

Certificat de inregistrare ISO 9001 2015 anul 2023

Certificat ISO 9001-2020

Declaratia managerului Spitalul de Pneumoftiziologie privind implementarea sistemului de management al calitatii

Acreditari calitate

Certificat ISO 9001-2015

Misiunea Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare