Compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale (CPIAAM)

Compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale (CPIAAM) asigură supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistentei medicale, acestea fiind obligaţii profesionale şi de serviciu pentru toate categoriile de personal medico-sanitar şi auxiliar sanitar din spital, conform Ordinului M.S. nr.1101/2016.

Activitatea de prevenire a infecţiilor asociate asistenței medicale se organizează de către medicul epidemiolog din cadrul compartimentului şi se desfăşoară pe baza unui plan propriu de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenței medicale, întocmit de către acesta și avizat de conducerea unității.

Acest plan cuprinde distinct pentru fiecare secţie protocoale de proceduri şi manopere profesionale, standarde de îngrijire şi de tehnici aseptice şi alte normative specifice privind condiţiile de cazare, igienă şi alimentaţie, necesare pentru implementarea activităţilor programate.