În cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare sunt organizate 3 laboratoare medicale:

– Laboratorul de analize medicale Satu Mare cu punct de lucru la Bixad;

– Laboratorul de radiologie și imagistica medicală Satu Mare cu punct de lucru la Bixad;

– Laboratorul de explorări funcționale Satu Mare cu punct de lucru la Bixad.

Laboratoarele medicale deservesc pacienţii internaţi în secţiile spitalului şi pe cei din ambulator.

Laboratorul radiologie și imagistică din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie

Laboratorul de Radiologie si Imagistică Medicală – grupează toate investigațiile bazate pe utilizarea radiației Roentgen și alte tipuri de radiații (gamma) pentru aducerea în domeniul vizibilului a structurilor anatomice interne.

Tehnicile de diagnostic fac parte dintr-un sistem mai amplu de investigații, cel al tehnicilor de examinare imagistică.

Examenele radiologice ce se pot executa în laboratorul de radiologie și imagistică medicală sunt cele pentru aparatul respirator:

– radioscopii şi radiografii standard şi cu diverse poziţionări;

– tomografii.

Modul de utilizare a radiației Roentgen pentru diagnosticul medical, condițiile ce trebuie să le îndeplinească aparatura, precum și modul de alcătuire, dimensionare și ecranare la radiații a încăperilor sunt strict condiționate de normele de securitate nucleară – regimul de lucru cu surse de radiații nucleare.