Biroul Administrativ

Biroul Administrativ are ca obiect de activitate administrarea și conservarea patrimoniului unității, asigurarea condițiilor de hrană și cazare pentru bolnavii internați, întreținerea curățeniei înafara secțiilor și a ambulatorului, organizarea sistemului de pază al unității.

Se subordonează direct directorului financiar-contabil, întreaga activitate se desfășoară sub coordonarea unui inginer, iar în cadrul biroului mai are în componență un administrator și doi magazionieri.

Biroul Administrativ are în directă subordonare activitatea Compartimentului de Securitate Muncii, PSI, Protecție Civilă și Situații de Urgență, care este asigurată de un inspector de specialitate, acesta desfășurând activități specifice în domeniul sănătății și securității în muncă, a situațiilor de urgență, a gestionării deșeurilor și de mediu.

Biroul Administrativ îndeplinește atribuții în domeniul tehnic și în domeniul administrativ.