Compartimentul Administrativ

Compartimentul Administrativ are ca obiect de activitate administrarea și conservarea patrimoniului unității, asigurarea condițiilor de hrană și cazare pentru bolnavii internați, întreținerea curățeniei înafara secțiilor și a ambulatorului, organizarea sistemului de pază al unității.

Se subordonează direct Directorului financiar-contabil, întreaga activitate se desfășoară sub coordonarea unui inginer IA din cadrul compartimentului și are în componență încă un inginer IA, un administrator, un secretar și doi magazineri.

Compartimentul Administrativ are în directă subordonare activitatea Compartimentului de Securitate Muncii, PSI, Protecție Civilă și Situații de Urgență (care este asigurată de un inspector de specialitate, acesta desfășurând activități specifice în domeniul sănătății și securității în muncă, a situațiilor de urgență, a gestionării deșeurilor și de mediu), precum și activitatea de la Spălătorie, de la Blocul Alimentar și Dietetică, a personalului de deservire, muncitori și personalul de conducere auto și autosanitare din locațiile spitalului Satu Mare și Bixad.

Compartimentul Administrativ îndeplinește atribuții în domeniul tehnic și în domeniul administrativ.