În cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare sunt organizate 3 laboratoare medicale:

– Laboratorul de analize medicale Satu Mare cu punct de lucru la Bixad;

– Laboratorul de radiologie și imagistica medicală Satu Mare cu punct de lucru la Bixad;

– Laboratorul de explorări funcționale Satu Mare cu punct de lucru la Bixad.

Laboratoarele medicale deservesc pacienţii internaţi în secţiile spitalului şi pe cei din ambulator.

Laboratorul de analize medicale din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare

Laboratorul de analize medicale asigură efectuarea analizelor, investigaţiilor, recoltarea de produse patologice, tratamentelor, preparatelor şi oricăror alte prestaţii medico-sanitare specifice profilului de activitate a Spitalului PNF SM.

În vederea organizării în cele mai bune condiţii a activităţii de programare, recoltare, ambalare, transport, transmiterea rezultatelor, interpretarea în comun a cazurilor deosebite, modernizarea în dinamică, instruirea personalului sanitar pentru a cunoaşte posibilităţile de exploatare şi condiţiile tehnice de recoltare şi efectuare a acestora, laboratoarele medicale colaborează permanent cu secţiile din spital şi cu cabinetele de specialitate din Ambulatoriul de Specialitate.

Executarea investigaţiilor medicale se face pe baza recomandării medicului, redactarea rezultatelor se face de personalul cu pregătire superioară.

Competențele laboratorului de analize medicale din cadrul spitalului:

a) numărătoare de hematii, leucocite, trombocite, indici eritrocitari,dozarea hemoglobinei, formulă leucocitară, determinarea hematocritului, viteza de sedimentare a hematiilor, timpul de sângerare şi coagulare, examensumar de urină, densitate, PH, examenul sedimentului de urină, decelarea în urină a proteinelor, glucozei, corpilor cetonici, urobinogenului, pigmenţilor biliari, sărurilor biliare, sângelui, decelarea bilirubinei (metodă semicantitativă),

b) eczinograme: examene citologice diverse, dozarea proteinelor şi glucozei în urină, dozarea ureei şi glucozei în sânge, izolări de medii de cultură şi identificării biologice a germenilor aerobi şi anaerobi, antibiograme pentru germeni uzuali, examene serologice pentru boli transmisibile bacteriene şi virale (HAI, REC), examenele materiilor fecale prin metode directe şi de concentare, dozări în urină: uree, clor, glucoză, proteine, Na, K, electroforeza proteinelor serice,teste de disproteinemie, examen de suc gastric şi lichid duodenal, examen LCR complet, examen de calculi biliari şi renali,

c) alte examinări: teste pentru profilaxia infecţiilor intraspitaliceşti, serologia sifilisului,

d) examinări bacteriologice:

– ex. BK microscopic și cultură;

– antibiograme pentru culturile de BK.