BIROUL FINANCIAR-CONTABIL

Biroul financiar-contabil este organizat și funcționează în subordinea directorului financiar-contabil, este condus de un șef de birou, are în componență economiști.

Biroul financiar-contabil are ca obiect de activitate evidența contabilă a tuturor operațiunilor financiar-contabile și de patrimoniu din unitate, precum și a resurselor financiare alocate, pe surse de finanțare.