COMPARTIMENTUL JURIDIC

Compartimentul Juridic, ca structură organizatorică a Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare este direct subordonat managerului, are în componență un consilier juridic prin care asigură reprezentarea și apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale spitalului în fața instanțelor de judecată ori în relaţiile sale cu alte persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat, în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi regulamentele şi actele administrative proprii ale unității.

 

Acte Normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției