Compartimentul de evaluare și statistică medicală

Compartimentul de evaluare și statistică medicală este organizat ca structură de sine stătătoare în subordinea directă a managerului spitalului și reprezintă compartimentul unității care colectează și centralizează datele satistice ale unității și efectuează toate statisticele necesare în domeniul medical.

Compartimentul de evaluare și statistică medicală are următoarele atribuţii:

 • coordonează activitatea Biroului de Internări;
 • coordonează activitatea de culegere și transpunere în format electronic a informațiilor;
 • asigură gestionarea datelor şi informaţiilor medicale;
 • răspunde de corectitudinea şi exactitatea datelor introduse în sistemul informatic;
 • asigură prelucrarea şi raportarea datelor la termenul stabilit;
 • realizează raportările privind serviciile medicale ale unității;
 • întocmește situatiile statistice lunar, trimestrial, semestrial, anual, la cerere și le prezintă conducerii unității;
 • realizează analize, evaluări, estimări, analize comparative în domeniul serviciilor medicale;
 • asigură realizarea și prezentarea indicatorilor de performanță ai managementului spitalului;
 • gestionează accesul la sistemul informatic;
 • asigură soluții informatice complementare pentru realizarea continuității serviciilor medicale.