Anunț concurs post Farmacist-șef

Anunt scoatere la concurs – 1 post sef sectie la sectia I Satu Mare si 1 post sef sectie la sectia II Bixad

Rezultat final concurs – 1 post insp. de spec. I – birou adm.

Rezultat final – 1 post vacant de infirmiera la Sec. I SM

Rezultat proba de interviu – 1 post inspector de spec. I la Birou Adm – 05.06.2019

Rezultat proba de interviu – 1 post vacant de infirmiera la Sec. I SM – 04.06.2019

Rezultat proba scrisa – 1 post vacant de inspector de specialitate I

Rezultat proba scrisa – 1 post vacant de ingrijitoare la Sec. II Bixad 27.05.2019

Rezultat proba scrisa – 1 post vacant de infirmiera la Sec. I Satu Mare 27.05.2019

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post vacant de economist I in cadrul BMCSM

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post vacant de inspector de spec. I – comp. ssm, psi

Rezultat interviu – 1 post asist. med. S la Disp. TBC SM

Rezultat proba scrisa – 1 post asist. med. S la Disp. TBC SM

Rezultatul selectarii dosarului – 1 post vacatnt infirmiera Sec. I Satu Mare

Rezultatul selectarii dosarului – 1 post vacatnt ingrijitoare Sec. II Bixad

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post temporar vacant asist. med. S la Disp. TBC SM

Anunț concurs 2 posturi vacante

Anunt 2 posturi vacante – 1 post infirmiera la Sec. I SM si 1 post ingrijitoare la Sec. II Bixad

Anunt 1 post temporar vacant la Dispensarul TBC Satu Mare

Rezultatul probei scrise – 1 post de infirmiera la Sec. I SM – 18.03.2019

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post de infirmiera la Sec. I SM – 08.03.2019

REZULTAT FINAL – concurs post Sef Laborator

Anunt concurs – 1 post vacant infirmiera Sectia I Satu Mare

Rezultat final – 1 post vacant de infirmiera la Sec. II Bixad

Rezultat final – 1 post vacant de asistent medical PL la Sec. II Bixad

Rezultatele finale – 2 posturi vacante de ingrijitoare la Sec. I Satu Mare

Rezultatele finale – 1 post vacant de infirmiera la Sec. I Satu Mare

Rezultat proba interviu – 1 post vacant de infirmiera la Sec. II Bixad

Rezultat proba interviu – 1 post vacant asistent medical PL la Sec. II Bixad

Rezultatul probei de interviu -1 post vacant de infirmiera la Sec. I Satu Mare

Rezultatul probei de interviu – 2 posturi vacante de ingrijitoare la Sec. I Satu Mare

Rezultat solutionare contestatii – 1 post vacant infirmiera la Sec. I Satu Mare

Rezultat proba scrisa – 2 posturi vacant de ingrijitoare la Sec. I Satu Mare

Rezultat proba scrisa – 1 post vacant de infirmiera la Sec. I Satu Mare

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post de Sef Laborator

Rezultat proba scrisa – 1 post vacant de infirmiera la Sec. II Bixad

Rezultatele probei scrise – 1 post vacant de asistent medical PL Sec. II Bixad

Rezultat final – 1 post temporar vacant de asist. med. pr. PL la Sec. I SM

Rezultatul selectarii dosarelor – 2 posturi vacante de ingrijitoare Sec. I SM

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post vacant de infirmiera Sec. I SM

Rezultatele finale – 1 post temporar vacant de ingrijitoare la Sec. I SM

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post vacant de asist. med. PL Sectia II Bixad

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post vacant de infirmiera la Sec. II Bixad

Rezultatele probei de interviu – 1 post temporar vacant de asist. med. Pr. Sec. I SM

Rezultatele obtinute la proba scrisa si interviu – 1 post temporar vacant de inbrijitoare la Sec. I SM

Rezultat concurs proba scrisa – 1 post temporar vacant de asist. med. pr. la Sec. I Satu Mare

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post de ingrijitoare pe perioada determinata la Sec. I Satu Mare

Rezultatul selectarii dosarelor de concurs – 1 post asist. med. principal PL Sectia I Satu Mare

Rezultat final concurs 1 post vacant de muncitor calificat III

Anunt concurs – 1 post Medic sef Sec. I SM, 1 post Medic sef Sec. II Bixad, 1 post Sef Laborator

Rezultat final concurs 1 post economist II

Rezultat proba scrisă concurs 1 post economist II

Rezultat concurs – 1 post vacant de muncitor calificat III din data de 03.01.2019

Anunț concurs 1 post vacant infirmieră+2 posturi vacante îngrijitoare Secția I SM

Anunt concurs 1 post vacant asistent medical + 1 post vacant infirmiera Sectia II Bixad

Anunt concurs 1 post temporar vacant de ingrijitoare pe perioada determinata la Sectia I Satu Mare

Anunț concurs 2 posturi temporar vacante

Rezultatul selectarii dosarelor de concurs pentru 1 post vacant de economist II

Rezultatul selectarii dosarelor de concurs pentru 1 post vacant de muncitor calificat III

Anunț concurs 1 post chimist pe perioadă determinată

Rezultate finale concurs 1 post vacant de asistent medical debutant 17.12.2018

Rezultat proba de interviu pentru 1 post asistent medical debutant 13.12.2018

Rezultat proba scrisa concurs asistent medical debutant din data de 10.12.2018

Anunț – comunicare locație susținere proba scrisă la concursul de ocupare a postului de asistent medical debutant

Anunt concurs 1 post economist + 1 post muncitor calificat

Rezultatele finale concurs 2 posturi vacante de infirmiera Sectia I Satu Mare

Rezultatele finale concurs 1 posti vacant de ingrijitoare Sectia I Satu Mare

Rezultate finale 5 posturi vacande de asistenti medicali

Rezultat selectare dosare 1 post vacant asistent medical debutant Sectia I Satu Mare

Rezultat proba interviu concurs 1 post vacant de îngrijitoare la Secția I Satu Mare

Rezultat proba interviu concurs 2 posturi vacante de infirmieră la Secția I Satu Mare

Rezultat proba interviu concurs 5 posturi vacante asistent medical

Rezultat – proba interviu 1 post vacant ingrijitoare sectia III Bixad

Rezultat – proba scrisa 1 post vacant ingrijitoare sectia III Bixad

Rezultat – proba scrisa 1 post vacant ingrijitoare sectia I Satu Mare

Anunț – comunicare locație susținere probă interviu concurs ocupare 5 posturi vacante de asistent medical

Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a 3 posturi de infirmieră

Rezultat proba scrisa concurs ocupare 5 posturi vacante asistent medical

Rezultate finale concurs 1 post de asistent medical cu PL la Secția I Satu Mare pe perioadă determinate

Anunț concurs pentru ocuparea funcțiilor de Șef secție I Pneumologie Satu Mare și Șef secție Pneumologie II Bixad

Rezultatul probei de interviu la concursul pentru ocuparea unui post de asistent medical cu PL pe perioadă determinată la Secția I Satu Mare

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea unui post de asistent medical cu PL pe perioadă determinată la Secția I Satu Mare

Anunț – comunicare locație susținere proba scrisă la concursul de ocupare a 5 posturi de asistent medical

Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la concurs pentru 2 posturi îngrijitoare – perioadă nedeterminată

Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la concurs pentru 3 posturi infirmieră – perioadă nedeterminată

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea a 5 posturi vacante de Asistent Medical – pe perioada nedeterminata

Anunt concurs pentru ocuparea unui post de Asistent Medical Debutant cu PL, Sectia I Satu Mare – pe perioada nedeterminata

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea unui post de Registrator Medical, în cadrul Dispensarului TBC Satu Mare – pe perioada nedeterminata

Rezultatele obtinute la proba interviu a concursului pentru ocuparea postului de Registrator Medical, în cadrul Dispensarului TBC Satu Mare – pe perioada nedeterminata

Rezultatele obtinute cu ocazia sustinerii probei interviu pentru ocuparea postului de Muncitor Necalificat I, în cadrul Biroului Administrativ-Muncitori – pe perioada nedeterminata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Asistent Medical PL, în cadrul Sectiei I Satu Mare – pe perioada determinata

Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de Specialitate I – pe perioada nedeterminata

Rezultatele obtinute la proba scrisa a concursului pentru ocuparea postului de Registrator Medical, in cadrul Dispensarului TBC Satu Mare, pe perioada nedeterminata

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei practice pentru ocuparea postului de Muncitor Necalificat I, in cadrul Biroului Administrativ-Muncitori, pe perioada nedeterminata

Rezultatele obtinute la proba interviu la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de Specialitate I, pe perioada nedeterminata

Rezultatele obtinute la proba scrisa la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de Specialitate I, pe perioada nedeterminata

Anunt Concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante Infirmiera – Sectia I Satu Mare, 1 post vacant Infirmiera – Sectia II Bixad, pe perioada nedeterminata

Anunt Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi, 1 post vacant de Ingrijitoare – Sectia I Satu Mare, 1 post vacant de Ingrijitoare – Sectia III Bixad, pe perioada nedeterminata

Anunt Concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de Asistent Medical Sef la Sectia III Bixad, functie contractuala de conducere

Anunt Concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de Asistent Medical cu PL – Sectia I Satu Mare, functie contractuala de executie

Anunt Concurs pentru ocuparea a 5 Posturi de Asistent Medical (cu PL), functii contractuale de executie – pe perioada nedeterminata

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea unui Post de Îngrijitoare, Sectia I Satu Mare – pe perioada nedeterminata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea Postului de Registrator Medical, în cadrul Dispensarului TBC Satu Mare – pe perioada nedeterminata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea Postului de Muncitor Necalificat I, în cadrul Biroului Administrativ-Muncitori – pe perioada nedeterminata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea Postului de Inspector de Specialitate I, în cadrul Biroului Administrativ – pe perioada nedeterminata

Rezultatul cu ocazia sustinerii probei interviu la concursul pentru ocuparea Postului de Îngrijitoare, Sectia I Satu Mare – pe perioada nedeterminata

Rezultatele obtinute la proba scrisa a concursului pentru ocuparea unui Post de Îngrijitoare, Sectia I Satu Mare – pe perioada nedeterminata

Rezultatele finale cu ocazia sustinerii examenului pentru ocuparea Postului de Asistent Medical Generalist Principal în cadrul Dispensarului TBC Satu Mare – pe perioada nedeterminata

Rezultatele finale în urma examenului de ocupare a postului de Chimist în cadrul Laboratorului de Analize Medicale Bixad – pe durata determinata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Îngrijitoare, in cadrul Sectiei I Satu Mare-pe perioada nedeterminata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post de Asistent Medical Generalist Pr.cu PL, in cadrul Dispensarului TBC Satu Mare-pe perioada nedeterminata

Anunt Concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante, Registrator Medical-Dispensarul TBC Satu Mare, Inspector de Specialitate I, Muncitor Necalificat I-pe perioada nedeterminata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Chimist in cadrul Laboratorului de Analize Medicale Bixad, pe perioada determinata

Anunt Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante Asistent Medical Principal cu PL – Dispensarul TBC Satu Mare, Îngrijitoare Curatenie – Sectia I Satu Mare, perioada nedeterminata

Anunt Concurs pentru ocuparea postului de Chimist, pe perioada determinata, în cadrul Laboratorului de Analize Medicale Bixad

Anunt Concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de Asistent Medical Sef – Sectia III Bixad

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei interviu pentru ocuparea postului de Asistent Medical Generalist in cadrul Sectiei I Satu Mare, pe perioada nedeterminata – 27.08.2018

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei scrise pentru ocuparea postului de Asistent Medical Generalist in cadrul Sectiei I Satu Mare, pe perioada nedeterminata-23.08.2018

REZULTAT FINAL EXAMEN MUNCITOR

REZULTAT FINAL EXAMEN MUNCITOR

Rezultat final examen paznic

Rezultatul selectirii dosarelor de inscriere la concursul din data de 23.08.2018 as.medical

REZULTAT PAZNIC PORTAR

REZULTAT MUN. NECAL.

Rezultatul cu ocazia sustinerii examenului de promovare in functia de infirmier la Sectia III Bixad in data de 13.08.2018

Rezultatul cu ocazia sustinerii examenului de promovare in functia de infirmier la Sectia II Bixad in data de 13.08.2018

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei de interviu pentru ocupareapostului de infirmier pe perioada nedeterminata la sectia I Satu Maredin data de 10.08.2018

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei scrise pentru ocuparea postului de infirmier pe perioada nedeterminata la sectia I Satu Mare din data de 08.08.2018

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei practice pentru ocuparea postului de muncitor necalificat pe perioada determinate din data de 08.08.2018

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei scrise pentru ocuparea postului de paznic-portar pe perioada nedeterminata din data de 08.08.2018

Rezultatele cu ocazia sustinerii examenului pentru ocuparea pe perioada determinate a postului de asistent medical generalist PR. PL. in cadrul Sectiei I Satu Mare din data de 02.08.2018

Rezultatele cu ocazia sustinerii examenului pentru ocuparea pe perioada determinate a postului de asistent medical generalist PR. PL. in cadrul Sectiei I Satu Mare din data de 02.08.2018

Anunt examen de promovare a personalului contractual din cadrul structurilor Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare in data de 13.08.2018 ora 10

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Muncitor necalificat locatia Bixad – pe perioada nedeterminata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Paznic Portar locatia Bixad – pe perioada nedeterminata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Infirmiera in cadrul Sectiei I Satu Mare – pe perioada nedeterminata

Anunt Concurs pentru ocuparea unui post vacant de Asistent Medical Generalist Principal cu PL – Sectia I Satu Mare

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Asistent Medical PR. PL. in cadrul Sectiei I Satu Mare – pe perioada determinata

Rezultatele cu ocazia sustinerii examenului pentru ocuparea postului Sef Birou in cadrul Biroului Aprovizionare, Achizitii Publice – pe perioada nedeterminata, din data de 19.07.2018

Anunt Concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de Asistent Medical Generalist Principal cu PL

Anunt Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante – Infirmiera, Paznic-portar, Muncitor necalificat

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Sef Birou, in cadrul Biroului Aprovizionare-Achizitii Publice – pe perioada nedeterminata

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Îngrijitoare Curatenie , Sectia I Satu Mare – pe perioada determinata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Îngrijitoare Curatenie , Sectia I Satu Mare – pe perioada determinata

Rezultatele finale in urma examenului de ocupare a postului de Medic Specialist Pneumologie in cadrul Sectiei I Satu Mare a Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare

Anunt Concurs Sef Birou – Birou Aprovizionare – Achizitii Publice, pe perioada nedeterminata

Anunt Concurs Ingrijitoare Curatenie – Sectia I Satu Mare, pe perioada determinata

Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere pentru postul de Medic Specialist Pneumologie Sectia I Satu Mare

Rezultatele cu ocazia sustinerii examenului pentru ocuparea postului de Asistent Medical Generalist PR. PL. in cadrul Sectiei I Satu Mare, pe perioada nedeterminata – proba scrisa si proba interviu

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei scrise pentru ocuparea postului de Asistent Medical Generalist in cadrul Sectiei I Satu Mare, pe perioada nedeterminata – 29.05.2018

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei interviu pentru ocuparea postului de Infirmier, Sectia III Bixad, pe perioada nedeterminata – 29.05.2018

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei scrise pentru ocuparea postului de Infirmier, Sectia III Bixad, pe perioada nedeterminata – 29.05.2018

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei interviu pentru ocuparea postului de Contabil IA in cadrul Biroului Aprovizionare, Achizitii Publice, pe perioada nedeterminata – 29.05.2018

Rezultatele cu ocazia sustinerii examenului scris pentru ocuparea postului de Contabil IA in cadrul Biroului Aprovizionare, Achizitii Publice, pe perioada nedeterminata – 29.05.2018

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei interviu pentru ocuparea postului de Administrator I in cadrul Biroului Administrativ, sectiile exterioare Bixad, pe perioada nedeterminata – 29.05.2018

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei scrise pentru ocuparea postului de Administrator I in cadrul Biroului Administrativ, pentru sectiile exterioare Bixad, pe perioada nedeterminata – 29.05.2018

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Infirmier in cadrul Sectiei III Bixad – pe perioada nedeterminata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Contabil IA – pe perioada nedeterminata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Asistent Medical PR.PL. – pe perioada nedeterminata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Administrator I, in cadrul Biroului Administrativ, pentru sectiile exterioare Bixad – pe perioada nedeterminata

Rezultatele finale în urma examenului de ocupare a postului de Farmacist-Sef pe durata determinata

Anunt Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi Asistent Medical Generalist Principal cu PL, Contabil IA, Administrator, Infirmiera – pe perioada nedeterminata

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei de interviu pentru ocuparea postului de Economist II pe perioada nedeterminata

Rezultatele finale ale concursului de ocupare a postului de Director Financiar-Contabil

Rezultatele finale ale concursului de ocupare a postului de Director Medical

Rezultatele de la proba interviului de selectie la concursul pentru ocuparea postului de Director Financiar-Contabil

Rezultatele de la proba interviului de selectie la concursul pentru ocuparea postului de Director Medical

Rezultatele de la proba sustinerii proiectului de specialitate la concursul pentru ocuparea postului de Director Financiar-Contabil

Rezultatele de la proba sustinerii proiectului de specialitate la concursul pentru ocuparea postului de Director Medical

Rezultatele de la proba scrisa pentru ocuparea postului de Director Financiar-Contabil

Rezultatele de la proba scrisa pentru ocuparea postului de Director Medical

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului de Sef Farmacie – pe perioada determinata

Rezultatele obtinute la proba scrisa la concursul pentru ocuparea postului de Economist II in cadrul Biroului Aprovizionare, Achizitii Publice – pe perioada nedeterminata

Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 25.04.2018 – Post Director Medical

Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere la examenul din data de 25.04.2018 – Post Director Financiar-Contabil

Anunț Concurs Farmacist-Șef pe durata determinata

Anunt Concurs Post Economist II – pe perioada nedeterminata

Anunț Concurs post Director Medical

Anunț Concurs post Director Financiar-Contabil

Anunt Reprogramare Examen Scris-Post Economist II

Anunt Concurs Asistent Medical Generalist Principal pe durata determinata – Sectia I SM

Anunt Concurs Asistent Medical Generalist Principal pe durata determinata – Sectia I Satu Mare

Anunt Concurs Economist II pe perioada nedeterminata