Rezultat fina – 1 post de muncitor IV – bucatar

Rezultat final – 1 post de economist debutant

Rezultat final – 1 post de ingrijitoare la Sectia I Satu Mare

Rezultat final – 1 post de brancardier la Sectia I Satu Mare

Rezultat proba de interviu – 1 post economist debutant

Rezultat proba interviu – 1 post muncitor calificat IV -Bucatar la Sec. II Bixad

Rezultat proba scrisa – 1 post economist debutant

Rezultat proba interviu – 1 post ingrijitoare la Sec. I Satu Mare

Rezultat proba practica – 1 post muncitor calificat IV -Bucatar la Sec. II Bixad

Rezultat proba interviu – 1 post brancardier la Sec. I Satu Mare

Rezultate proba scrisa – 1 post brancardier la Sec. I Satu Mare

Rezultat proba scrisa – 1 post de ingrijitoare la Sec. I Satu Mare

Rezultat selectie dosare – 1 post muncitor calificat IV (bucatar)

Rezultat selectie dosare – 1 post economist debutant

Rezultat final – 1 post asistent medical debutant cu PL la Sec. II Bixad

Rezultat proba de interviu – 1 post asistent medical deb. cu PL la Sec. II Bixad

Rezultat final – 1 post consilier juridic II

Rezultat selectie dosare – 1 post ingrijitoare la Sectia I Satu Mare

Rezultat selectie dosare – 1 post brancardier la Sectia I Satu Mare

Rezultat solutionare contestatii – 1 post asistent medical debutant (cu PL) la Sec. II Bixad

Rezultat proba de interviu – 1 post consilier juridic II

Rezultat final – 1 post sofer autosanitara III

Rezultat proba scrisa – 1 post asistent medical debutant cu PL la Sec. II Bixad

Rezultat proba scrisa – 1 post inginer de sistem II

Rezultate finale concurs – 1 post economist I la BFC

Rezultat proba scrisa – 1 post consilier juridic II la Birou Aprov. si Achiz. Pub.

Rezultat proba de interviu – 1 post sofer autosanitara III

Rezultat proba scrisa – 1 post sofer autosanitara III

Rezultat selecție dosare – 1 post inginer specialist IA

Rezultat proba de interviu – 1 post economist I la Birou Financiar-contabil

Rrezultatul selectarii dosarelor de inscriere – 1 post asistent medical deb. Sec. II Bixad

Rezultatul selectarii dosarelor pentru 1 post de inginer de sistem II la Comp. Informatica

Anunț concurs 3 posturi vacante

Rezultat selecție dosare – 1 post șofer autosanitară III

Rezultat proba scrisa – 1 post economist I la Birou Financiar-contabil

Rezultat selectie dosare – 1 post consilier juridic II la Biroul Aprov. si Achiz. Publice

Rezultat proba scrisa – 1 post economist IA la Birou RUNOS

Rezultate proba scrisă – 1 post infirmieră la S I Satu Mare

Anunt concurs – 2 posturi vacante (ingrijitoare si brancardier) la Sectia I Satu Mare

Anunt concurs – 1 post asistent medical debutant cu PL – la Sec. II Bixad

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post economist I la Biroul Financiar-contabil

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post economist IA la Birou RUNOS

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post infirmiera la S I SM

Anunt concurs – 1 post de inginer IA la Birou Administrativ

Rezultat examen de promovare 2 posturi de asistenti medicali deb. PL

Anunt concurs – 1 post de inginer de sistem II la Compartimentul Informatica

Anunt concurs – 1 post de muncitor calificat (electrician) pentru locatia Bixad

Anunt concus – 1 post consilier juridic II la Birou Aprov. si Achiz. Pub. si 1 post sofer autosanitara la Birou Transport.

Anunț concurs – 1 post economist IA la Biroul RUNOS + 1 post economist I la Birou Financiar Contabil

Anunț concurs – 1 post de infirmiera la Sec. I SM

Anunț concurs – 1 post perioada determinata As. Med. PR. cu S. la Sec. II Bixad

Anunt examen de promovare – 2 posturi de asistent medical debutant din Sectia I SM

Rezultat final – 1 post asistent de farmacie PL. la Farmacia Satu Mare

Rezultat proba de interviu – 1 post asistent de farmacie (PL) la Farm. SM

Rezultat proba scrisa – 1 post de economist IA la Birou RUNOS

Rezultat fina – 1 post asistent medical pr. PL la Sec. I SM

Rezultat final – 2 posturi de ingrijitoare

Rezultat proba scrisa – 1 post asistent de farmacie (PL) la Farm. SM

Rezultat proba scrisa – 1 post economist I

Rezultat proba de interviu – 2 posturi îngrijitoare

Rezultat proba de interviu – 1 post de asistent med. gen. PR. PL. la Sec. I SM

Rezultat proba scrisa – 1 post de asistent med. gen. PR. PL. la Sec. I SM

Rezultatul selectarii dosarelor pentru 1 post de economist IA la Birou RUNOS

Rezultatul selectarii dosarelor de concurs pentru 2 posturi de ingrijitoare

Rezultatul selectarii dosarelor de concurs pentru 1 post de economist I

Rezultatul selectarii dosarelor de concurs pentru 1 post de asistent de farmacie PL la SM

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post asistent medical pr. PL la Sec. I SM

Rezultat selecție dosare – 2 posturi îngrijitoare

Anunț concurs – 1 post economist IA la Biroul RUNOS

Anunț concurs – 1 post asistent farmacie PL Farmacia SM + 1 post economist I la Biroul Financiar-contabil

Anunț concurs 1 post asistent medical principal PL la Secția Pneumologie I SM

Anunt concurs – 1 post muncitor III (bucatar) locatia Bixad

Anunț concurs 2 posturi îngrijitoare

Rezultat final – 1 post de asistent medical cu PL la Sectia II Bixad

Rezultat proba de interviu – 1 post asistent medical cu PL la Sec. II Bixad

Anunt concurs – 1 post de asistent medical principal cu PL la Sectia I Satu Mare

Rezultat proba scrisa – 1 post asistent medical (PL) la Sectia II Bixad

Anunț concurs – Director Medical

Rezultatul selectarii dosarelor de concurs – 1 post asistent medical (PL) la Sectia II Bixad

Anunț concurs – 1 post economist IA Birou RUNOS

Anunț concurs 1 post asistent medical PL la Secția II Bixad

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post economist IA la Biroul RUNOS

Rezultat final – 1 post infirmiera la Sectia I Satu Mare

Rezultat proba interviu – 1 post infirmiera la Sectia I Satu Mare

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post asistent medical PL la Sectia Pneumo. II Bixad

Rezultat proba scrisa – 1 post infirmiera la Sec. I Satu Mare pe perioada nedeterminata

Rezultate finale – 1 post muncitor necalificat I pentru locatia Bixad

Anunt anulare concurs – 1 post farmacist specialist

Anunț angajare fără concurs – 1 post asist.med. PL la Secția II Bixad

Rezultat proba interviu – 1 post muncitor necalificat I pentru locatia Bixad

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post de infirmiera pe perioada nedeterminata la Sectia I Satu Mare

Rezultate finale concurs – 1 post vacant medic specialist Pneumologie la S II Bixad

Rezultat proba practica – 1 post muncitor necalificat I pentru locatia Bixad

Rezultatul selectării dosarelor – 1 post mun.cali.IV electrician + 1 post mun.necalif.I pentru Bixad

Anunț concurs 1 post econimist IA – Birou RUNOS

Anunt concurs – 1 post de infirmiera la Sec. I Satu Mare pe perioada nedeterminata

Rezultat final – 1 post asist. med. deb. PL – spec. radiologie la Disp. TBC SM

Rezultat proba interviu – 1 post asist. med. deb. PL – spec. radiologie la Disp. TBC SM

Rezultat proba scrisa – 1 post asist. med. deb. PL – spec. radiologie la Disp. TBC SM

Anunt concurs – 2 posturi vacante de muncitori (1post muncitor calif. IV-electrician si 1 post muncitor necalificat-intretinere spatii verzi) locatia Bixad

Rezultatele finale – 1 post asist. med. PL la Lab. de Exp. Func. SM

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post asist. med. deb. PL – spec. radiologie la Disp. TBC SM

Anunt data organizare concurs – 1 post medic specialist pneumologie

Rezultat proba de interviu – 1 post asist. med. PL la Lab. de Exp. Func. SM

Rezultat proba scrisa – 1 post asistent medical PL la Lab. Exp. Func. Satu Mare

Rezultatul selectarii dosarelor de concurs – 1 post asist. med. PL la Lab. de Expl. Funct. SM

Anunt concurs – 1 post asistent medical deb. de radiologie la Disp. TBC Satu Mare

Rezultat final – 1 post de muncitor IV – instalator pt. locatia Bixad

Rezultat final – 1 post de muncitor IV – fochist pt. locatia Bixad

Rezultat proba practica – 1 post muncitor IV – instalator pt locatia Bixad

Rezultat proba interviu – 1 post muncitor IV – instalator pt. locatia Bixad

Rezultat proba scrisa – 1 post muncitor IV – fochist pt. locatia Bixad

Rezultat proba interviu – 1 post muncitor IV – fochist pt. locatia Bixad

Rezultatul selectarii dosarelor – 3 posturi de muncitor calificat IV (fochist, instalator, electrician) pt locatia Bixad

Anunt concurs – 1 post de asistent medical la Lab. Exp. Func. Satu Mare

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post de medic specialist la Sec. II Bixad

Rezultatul selectării dosarelor – 1 post farmacist specialist

Anunt concurs – 3 posturi de muncitor calificat (fochist, electrician, instalator) la Bixad

Anunt concurs – 1 post de medic specialist la Sectia II Bixad

Anunt concurs – 1 post farmacist specialist la Satu Mare

Anunț concurs – 1 post medic Radiologie-imagistică medicală la Labor. de Radiologie SM

Rezultate finale – 2 posturi ingrijitoare la bloc alimentar Satu Mare si Bixad

Rezultat proba interviu – 2 posturi ingrijitoare la bloc alimentar Satu Mare si Bixad

Rezultat proba scrisa – 2 posturi ingrijitoare la bloc alimentar Satu Mare si Bixad

Rezultatul selectarii dosarelor – 2 posturi ingrijitoare la bloc alimentar Satu Mare si Bixad

Rezultat proba interviu – 5 posturi temporar vacante de brancardier la Satu Mare si Bixad

Rezultat examen de promovare 5 asistenti medicali PL

Rezultatul selectarii dosarelor de angajare fara concurs – 5 posturi de brancardieri

Rezultat proba de interviu – 1 post vacant de infirmiera la Sec. I SM

Anunt concurs – 5 posturi temporar vacante de brancardieri la Satu Mare si Bixad

Rezultat proba scrisa – 1 post vacant de infirmiera la Sec. I Satu Mare

Anunt examen de promovare din debutant 5 posturi asistent medical PL

Anunt concurs – 2 posturi ingrijitoare la blocul alimentar Satu Mare si Bixad

Rezultatul selectării dosarelor – 1 post vacant infirmieră la S I SM

Anunt concurs – 1 post pe perioada determinata de director medical

Rezultatele finale – concurs 1 post de director financiar-contabil

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concurs – post Director Financiar-contabil

Rezultat selecție dosare angajare fără concurs – 4 posturi la Bixad

Anunt concurs – 1 post vacant de infirmiera la Sectia I Satu Mare

Anunt angajare fara concurs – 4 posturi la Bixad

Anunt Concurs – 1 post pe perioada determinata de Director Financiar-contabil

Anunt concurs – 1 post pe perioada determinata de director medical

Rezultate finale – concurs 1 post temporar vacant spălătoreasă – Bixad

Rezultate finale – concurs 3 posturi asist.med. deb. PL la Secția II Bixad

Rezultat proba interviu – 1 post temporar vacant de spalatoreasa la Bixad

Rezultate finale – 1 post vacant de muncitor necalificat I la Bixad

Rezultatele finale – 1 post vacant de spalatoreasa cu gestiune la Bixad

Rezultat proba de interviu – 3 posturi vacante de asist. med. deb. la Bixad

Rezultat proba scrisa – 1 post temporar vacant de spalatoreasa la Bixad

Rezultat proba interviu – 1 post de spalatoreasa cu gestiune la Bixad

Rezultat proba scrisa – 3 posturi de asist. med. deb. PL la Sec. II Bixad

Rezultat proba de interviu – 1 post muncitor necalificat I la Bixad

Rezultat proba scrisa – 1 post spalatoreasa cu gestiune la Bixad

Rezultat proba practica – 1 post muncitor necalificat I la Bixad

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post temporar vacant de spalatoreasa la Bixad

Rezultatul selectarii dosarelor – 3 posturi vacante de asistenti med. deb. la Sectia II Bixad

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post vacant de ingrijitoare la Sectia II Bixad

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post vacant spalatoreasa cu gestiune la Bixad

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post vacant de muncitor necalificat I la Bixad

Anunt concurs – 1 post temporar vancant de spalatoreasa la Bixad

Rezultat final – 1 post spălătoreasă pe durată nedeterminată pentru SM

Rezultat proba de interviu – 1 post spălătoreasă pe durată nedeterminată pentru SM

Rezultate proba scrisă – 1 post spălătoreasă pe durată nedeterminată pentru SM

Rezultate finale examen – 1 post medic specialist Pneumologie – Secția Pneumologie II Bixad

Anunț concurs – 1 post vacant medic specialist Radiologie-imagistică medicală

Anunț concurs – 3 posturi asist.med.deb.PL + 1 post îngrijitoare la Secția II Bixad

Anunț concurs – 1 post temporar vacant îngrijitoare la Secția II Bixad

Anunț concurs – 1 post spălătoreasă cu gestiune Bixad + 1 post mun.necalificat Bixad

Rezultat selectare dosare – 1 post vacant spălătoreasă la Spălătorie, locația Satu Mare

Rezultat final concurs – 1 post asist. med. gen. cu S la Disp. Negresti-Oas

Rezultat final – 1 post consilier II

Rezultat interviu – 1 post consilier II

Rezultat proba scrisă – 1 post consilier II

Rezultat interviu – 1 as.med.pr. S la Disp.TBC Negrești-Oaș

Rezultat proba scrisa – 1 post asist. med. S la Disp. TBC Negresti-Oas

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post vacant de consilier II

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post asistent med. PR. S.-Disp. Negresti-Oas

Anunt concurs – 1 post de spalatoreasa la Satu Mare

Anunt concurs 1 post vacant de asistent medical la Disp. N.O. si 1 post consilier II la SM

Rezultat final concurs – 2 posturi de paznic la Bixad

Rezultat final concurs – 1 post de ingrijitoare la Laborator Satu Mare

Rezultat final concurs – 1 post muncitor IV (lacatus mecanic) la Satu Mare

Rezultat final – 1 post de administrator I pentru locatia Bixad

Rezultat proba interviu – 1 post muncitor IV (lacatus mecanic)

Rezultat proba interviu – 1 post administrator I

Rezultat interviu – 2 posturi paznic Bixad

Rezultat proba scrisa – 1 post administrator I

Rezultat proba de interviu – 1 post ingrijitoare la Laborator Satu Mare

Rezultat examen promovare – consilier juridic IA

Rezultat selecție dosare 3 posturi medic – Bixad

Rezultat proba practica – 1 post muncitor calificat IV la Satu Mare

Rezultat proba practica – 1 post muncitor necalificat I la Bixad

Rezultate proba scrisă – 2 posturi paznic – Bixad

Rezultat proba scrisa – 1 post ingrijitoare la Laboratorul de analize med. Satu Mare

Rezultat selectie dosare concurs – 4 posturi vacante de muncitori

Rezultat selectie dosare concurs – 1 post ingrijitoare la Laborator SM

Rezultat selectie dosare concurs – 1 post de paznic locatia Bixad

Rezultat examen de promovare – 1 muncitor calificat III (bucatar)

Rezultat examen de promovare – 1 muncitor calificat III (croitoreasa)

Anunt examen de promovare -1 post de consilier juridic IA

DECIZIA NR.4 CA SPNSM – suspendare concurs manager

Anunț concurs 3 posturi medici pentru locația Bixad – 2 posturi medic de Pneumologie + 1 post medic de Medicină fizică și de reabilitare

Rezultate finale concurs – 1 post temporar vacant spălătoreasă

Anunț concurs 1 post admninistrator I – Bixad

Rezultat proba interviu – 1 post temporar vacant de spalatoreasa la SM

Anunț concurs 4 posturi muncitori – 1 electrician la Bixad, 1 instalator la Bixad, 1 lăcătuș mecanic la SM, 1 mun.necalificat la Bixad

Anunt concurs 3 posturi vacante – 1 post ingrijitoare la Satu Mare si 2 posturi paznic pentru Bixad

Rezultate proba scrisa – 1 post temporar vacant de spalatoreasa

Anunt examen de promovare in muncitor III (bucatar)

Anunț examen promovare în muncitor calificat III – croitoreasă

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post temporar vacant de spalatoreasa

Rezultatele finale – 3 posturi vacante de bucatareasa la Satu Mare si Bixad

Rezultate proba de interviu – 3 posturi muncitor IV (bucatar)

Rezultat final concurs – 1 post muncitor IV-fochist

Rezultat proba scrisa – 3 posturi muncitori IV – bucatar

Concurs pentru ocuparea functiei de manager

Anunț concurs 1 post spălătoreasă pe durată determinată

Rezultat interviu concurs- 1 post mun. calif. IV – fochist

Rezultat proba scrisă concurs – 1 post mun.calif. IV – fochist

Rezultatul sectarii dosarelor de concurs pt 3 posturi de bucatar la SM si Bixad

Rezultatele finale concurs – 1 post muncitor calificat IV (floricultor)

Rezultatul selectarii dosarelor de concurs – 1 post muncitor calificat (fochist) la Bixad

Rezultat proba de interviu – 1 post muncitor IV (floricultor)

Rezultat proba pracrica – 1 post muncitor IV (floricultor)

Rezultat proba scrisa – 1 post muncitor IV (floricultor)

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post muncitor califacat IV – floricultor

Rezultate finale concurs – 1 post magaziner

Rezultat selecție dosare angajare fără concurs – 1 post paznic la Bixad

Rezultate proba practică+interviu – concurs 1 post magaziner

Anunț concurs 3 posturi mun.calificat Iv-bucătar

Anunț concurs 1 post mun.calificat IV-fochist

Rezultat final – 1 post Agent DDD

Rezultat concurs proba scrisa – 1 post magaziner

Anunț angajare fără concurs – 1 post paznic Bixad

Rezultat proba de interviu – 1 post agent DDD

Rezultat proba scrisa – 1 post agent DDD

Anunt concurs – 1 post muncitor calificat IV (floricultor)

Rezultate final concurs – 1 post economist II

Rezultaul selectarii dosarelor – 1 post magaziner

Rezultat proba interviu – 1 post vacant de economist II

Rezultat proba scrisa – 1 post vacant de economist II

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post Agent DDD

Rezultatul selectarii dosarelor la concurs – 1 post economist II la Biroul Fin.-contabil

Anunt concurs – 1 post magaziner la Birou Adm. SM

Anunt concurs – 1 post vacant de Agent DDD

Anunt concurs – 1 post vacant de economist II la Biroul Fin.-Cont. SM

Rezultat final – 1 post inspector de specialitate I

Rezultat proba interviu – 1 post inspector de specialitate I

Rezultat proba scrisa – 1 post inspector de specialitate I

Rezultatul selectarii dosarelor de incriere la concurs – 1 post inspector de specialitate I

Rezultatul selectării dosarelor angajare fără concurs – 1 post brancardier S II Bixad

Angajare fara concurs – 1 post brancardier S II Bixad

Anunț concurs – 3 posturi medic specialist

Anunț concurs – 1 post inspector de specialitate I în domeniul SSM, PSI, Protecției Civile

Rezultat examen de promovare – muncitor calificat III (telefonist) – 17.12.2020

Rezultat examen de promovare – muncitor calificat III (bucatar) – 17.12.2020

Anunt concurs – 1 post vacant de muncitor calificat II (electrician) – Sectia exterioara Bixad

Rezultat – examen de promovare instalator- 16.12.2020

Rezultat – examen de promovare fochisti – 16.12.2020

Rezultat final – 1 post îngrijitoare la Sec. I SM și 1 post la Disp. TBC N.O.

ANUNȚ anulare concurs ocupare post inspector de specialitate I

Rezultat examen promovare 2 registratori medicali

Rezultatul soluționării contestațiilor la selecția dosarelor – 1 post inspector de specialitate I

Rezultat proba scrisă – 1 post îngrijitoare la Sec. I SM și 1 post la Disp. TBC N.O. – 09.12.2020

Rezultatul selectării dosarelor pentru concurs – 1 post inspector specialitate I

Rezultat selectare dosare – 1 post ingrijitoare la SM si 1 post ingrijitoare la Bixad

Rezultate interviu angajare fără concurs 2 posturi brancardier S II Bixad

Rezultat final – 4 posturi infirmiera la Sec. I SM si 1 post la Sec. II B

Rezultat selecție dosare angajare fără concurs – infirmiere+îngrijitoare+brancardier Bixad 26.11.2020

Rezultate finale – 1 post asistent medical la Sec. I SM

Rezultat interviu – 5 posturi infirmiera (4 posturi la Sec. I SM si 1 post la Sec. II Bixad) – 25.11.2020

Anunt examen de promovare – 2 posturi registrator medical

Rezultat selectie dosare angajare fara concurs – 1 post muncitor IV (bucatar)

Rezultatele finale – 1 post asist. med. la Sec. I SM

Rezultat probă interviu angajare fără concurs – 2 posturi de asist.med. debutant (cu PL) la S II Bixad

Rezultatul soluționării contestației la proba scrisă – 1 post infirmieră la S II Bixad

REZULTAT proba interviu angajare fără concurs – 1 post îngrijitoare+ 2 posturi brancardier la S I SM

Rezultat proba interviu – 1 post asistent medical la Sec. I SM din data de 23.11.2020

Rezult examen scris – 4 posturi infirmiera la Sec. I SM si 1 post la Sec. II B – 20.11.2020

Anunț angajare fără concurs Satu Mare+Bixad – medici, asist.med., infirmiere, îngrijitoare, brancardieri, farmacist specialist

Rezulat selecție dosare angajare fără concurs – posturi îngrijitoare + posturi brancardier

Rezulat selecție dosare angajare fără concurs – 12 posturi de asistenți medicali+ 1 post psiholog practicant

Rezultat proba interviu – 1 post asistent medical la Sec. I SM din data de 19.11.2020

Anunț angajare fără concurs – 1 post muncitor calificat IV (bucătar)

Anunț concurs – 1 post inspector specialitate I – Comp.SSM, PSI și SU

Rezultat proba scrisa – 1 post asistent medical la Sec. I SM din data de 18.11.2020

Rezultat proba scrisa – 1 post asistent medical la Sec. I SM din data de 16.11.2020

Anunt angajare fara concurs la Satu Mare si Bixad – medici, asistenti, inirmiere, ingrijtoare, brancardieri

Rezultatul selectarii dosarelor pentru 1 post de magaziner

Rezultatul selectarii dosarelor pentru 4 posturi infirmiera la Sec. I SM si 1 post la Sec. II B

Rezultatul selectarii dosarelor pentru concursul de asistent med. din data de 18.11.2020

Rezultatul selectarii dosarelor pentru concursul de asistent med. din data de 16.11.2020

Anunt angajare fara concurs – 1 post magaziner in cadrul Biroului Adm. SM

Anunt concurs 5 posturi infirmiera pe perioada nedeterminata – 4 posturi la SM si 1 post la Bixad

Anunt concurs pe perioada nedeterminata – 1 post asistent medical PL la Sectia I Satu Mare

Anunț angajare fără concurs pe per.determ.- 1 post mun.calificat IV (bucătar)

Anunt concurs – 1 post asistent medical PL pe per. nedeterminata la Sec. I SM

Rezultate selecție dosare – 1 post mun.necalificat Bixad

Rezultate selecție dosare – 1 post îngrijitoare la S I SM

Angajare fara concurs – 1 post ingrijitoare la Sec. I SM

Angajare fara concurs – 1 post muncitor necalificat la Bixad

Rezultatul selectarii dosarelor de angajare fara concurs – 1 post de infirmiera la Sec. I SM

Anunt angajare fara concurs pe perioada det. – 1 post infirmiera la Sec. I SM

Rezultat angajare fara concurs – 1 post infirmier la Sec. I SM

Rezultat angajare fara concurs – 1 post fochist la Birou Adm.-muncitori

Rezultat angajare fara concurs – 1 post brancardier la Sec. I SM

Anunț anagajare fără concurs – 1 post mun.calif. IV fochist Bixad

Anunț angajare fără concurs – 1 post infirmieră la S I SM

Anunț angajare fără concurs – 1 post brancardier la S I SM

Anunț angajare fără concurs – 1 post mun.calif. II electrician

Anunț angare fără concurs – 1 post mun.calif.III lăcătuș

Angajare fara concurs pe per. determinata – 1 post infirmiera la Sec. I SM

Rezultat angajare fara concurs – 1 post floricultor in cadrul Biroului Adm. SM

Anunt angajare fara concurs – 1 post brancardier la Sec. I SM

Anunt angajare fara concurs – 2 posturi infirmiera la Sec. I SM

Anunt angajare fara concurs – 1 post muncitor calif. IV (floricultor) – SM

Anunt angajare fara concurs – 1 post muncitor calif. II (electrician) – SM

Rezultat selecție dosare – 1 post infirmiera la Sectia I SM

Anunț angajare fără concurs per det.- 1 post infirmieră S I SM

Anunț angajare fără concurs per.det.- 1 post mun.calif.IV (floricultor)

Rezultat selecție dosare – 1 post îngrijitoare Disp.TBC N-Oaș

Anunt angajare fara concurs pe per. det. – 1 post de muncitor calif. IV (floricultor)

Anunt angajare fara concurs pe per. det. – 1 post de ingrijitoare la Disp. TBC Negresti-Oas

Anunț angajare fără concurs – 1 post as.med.pr. PL la Secția II Bixad

Rezultatul selectiei de dosare – 1 post infirmiera Sec. II SM

Rezultatul selectiei de dosare – 1 post asist. med. PL. Sec. II SM

Anunt angajare fara concurs – 1 post asistent medical PR. PL la Sec. II Bixad

Anunt angajare fara concurs, prin selectie dosare – 1 post asistent med. si 1 post infirmiera la Sec. I SM

Rezultat selectie dosare angajare fara concurs – 2 posturi asistent medical Sec. II Bixad

Anunt concurs 2 posturi asistent medical la Sectia II Bixad -angajare fara concurs

Rezultat selecție dosare angajare fără concurs – 1 post mun.necalificat pentru Bixad

Anunţ angajare fără concurs – 1 post as.med.pr. PL S II Bixad

Anunt angajare fara concurs – 1 post muncitor necalificat Bixad

Rezultate selecție dosare angajare fără concurs 1 post infirmieră la S I SM

Anunţ suspendare concurs – 1 post infirmieră S I SM

Rezultate finale – 1 post paznic Satu Mare

Rezultat proba de interviu – 1 post paznic la Satu Mare

Rezultat proba scrisa – 1 post paznic la Satu Mare

Rezultat selectare dosare 1 post paznic locatia Satu Mare

ANUNT VANZARE PRIN LICITATIE

Anunţ concurs – 1 post vacant infirmieră S I SM

Anunt concurs 2 posturi vacante – 1 post de asit. med. PL la Sec. II Bixad si 1 post de paznic locatia Satu Mare

Rezultate finale – concurs 1 post medic specialist Disp.TBC N-Oaș

Anunț concurs – 1 post vacant as.med.pr. PL la Secția II Bixad

Rezultate finale – 1 post registrator medical S I SM

Rezultat proba practică+interviu – 1 post reg.medical S I SM

Rezultat interviu – 1 post vacant de ingrijitoare la Disp. TBC SM

Rezultat final – 1 post economist IA la BAAP

Rezultate proba scrisă – 1 post registrator medical S I SM

Rezultatele probei scrise – 1 post vacant de ingrijitoare la Disp. TBC SM

Rezultatul selectării dosarelor – 1 post medic specialist Disp.TBC N-Oaș

Rezultate proba practica si interviu – 1 post vacant de ec. IA la BAAP

Rezultatele finale – 1 post temporar vacant de infirmiera in cadrul Sectiei I Satu Mare

Rezultat proba scrisa – 1 post vacant economist IA la BAAP

Rezultat proba interviu – 1 post temporar vacant infirmieră la S I SM

Rezultatul selectării dosarelor – 1 post vacant îngrijitoare Disp.TBC SM

Rezultatul selectării dosarelor – 1 post vacant registrator medical S I SM

Rezultate proba scrisă – 1 post temporar vacant de infirmieră

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post vacant de economist IA la BAAP

Rezultatele finale – 1 post vacant de asist. med. sef la Sec. II Bixad

Rezultat proba interviu – 1 post asistent medical sef la Sec. II Bixad

Rezultat proba scrisa – 1 post vacant de asistent medical sef la Sec. II BIxad

Anunt concurs – 2 posturi vacante (1 post registrator medical la Sec. I SM si 1 post ingrijitoare la Disp. TBC SM)

Anunt concurs – 1 post temporar vacant de infirmiera la Sec. I SM

Anunt concurs 1 post vacant de economist IA in cadrul Biroului Aprovizionare si Achizitii Publice

Rezultatul selectarii dosarelor de concurs – 1 post vacant de asist. med. sef la Sec. II Bixad

Rezultate finale concurs – 1 post temporar vacant ingrijitoare la Lab. SM

Rezultatele probei interviu – 1 post temporar vacant de ingrijitoare la Lab. SM

Rezultat proba scrisa – 1 post temporar vacant de ingrijitoare la Laborator SM

Rezultatul selectarii dosarelor de concurs pentru 1 post temporar vacant de ingrijitoare – Lab. SM

Anunt concurs 1 post temporar vacant de infirmiera la Sec. I Satu Mare

Anunt concurs 1 post vacant de asistent medical sef Sec. II Bixad

Anunt concurs – 1 post ingrijitoare pe perioada determinata – Laborator Satu Mare

Rezultatele finale concurs – 1 post temporar vacant de asist. med. PL la Sec. II Bixad

Rezultate finale concurs 1 post economist debutant BAAP

Rezultat proba de interviu – 1 post temporar vacant de asist. med. PL la Sec. II Bixad

Rezultat proba scrisa – 1 post temporar vacant de asist. med. PL la Sec. II Bixad

Rezultat proba practica si interviu – 1 post vacant de ec. deb. la Bir. Aprov. Achiz. Pub.

Rezultat proba scrisa – 1 post vacant economist deb. la Bir. Aprov. si Achiz. Pub.

Rezultatul selectarii dosarelor de concurs – 1 post temporar vacanr de as. med. PL la Sec. II Bixad

Rezultatul selectarii dosarelor de concurs pt. postul de ec. deb. – Birou Apr. si Ach. Pub.

Anunț concurs 1 post asist.med.PL per.determ. Secția II Bixad

Anunt concurs – 1 post vacant de economist deb. la Birou Aprov. si Achiz. Pub.

Anunt concurs – 1 post temp. vacant de asist. med. PL la Sec. II Bixad

Rezultatele finale – 1 post vacant de farmacist-sef

CENTRALIZATOR-REZULTATE FINALE concurs Șef Secție la Secția II Bixad

Rezultat final concurs post economist I BMCSM

Rezultat interviu+proba practică – concurs economist I BMCSM

Rezultate proba scrisa – 1 post vacant ec.I BMCSM

Rezultat final examen – 1 post temporar vacant de infirmiera la Sec. II Bixad

Rezultat selectare dosare concurs 1 post economist I la BMCSM

Rezoltat proba interviu – 1 post temporar vacant de infirmiera la Sec. II Bixad

Rezoltat proba scrisa – 1 post temporar vacant de infirmiera la Sec. II Bixad

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post temporar vacant de infirmiera la Sec. II Bixad

Anunț concurs 1 post vacant economist I la BMCSM

Rezultatul final – 1 post vacant de ingrijitoare la Sec. II Bixad

Anunț concurs 1 post temporar vacant infirmieră Secția II Bixad

Rezultat proba de interviu – 1 post vacant ingrijitoare Sec. II Bixad

Rezultate proba scrisa – 1 post vacant ingrijitoare Sectia II Bixad

Rezultatele finale – 1 post asist. med. PL si 1 post as. med PR. PL. Sec. I Satu Mare

Rezultat proba interviu – 1 post temp. vacant de asist. med. PL la Sec. I SM

Rezult proba scrisa – 1 post asist. med. PL si 1 post as. med PR. PL. Sec. I Satu Mare

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post vacant ingrijitoare la Sec. II Bixad

Rezultatul selectarii dosarelor – 2 posturi temp. vacante de asist. med. Sec. I Satu Mare

Rezultatul selectarii dosarelor de concurs – 1 post vacant Farmacist sef

Anunt concurs 1 post vacant ingrijitoare Sectia II Bixad

Anunt concust 2 posturi temporar vacante de asistent medical la Sec. I Satu Mare

Rezultalul selectarii dosarelor – 1 post sef Sectia II Bixad

Anunț concurs post Farmacist-șef

Anunt scoatere la concurs – 1 post sef sectie la sectia I Satu Mare si 1 post sef sectie la sectia II Bixad

Rezultat final concurs – 1 post insp. de spec. I – birou adm.

Rezultat final – 1 post vacant de infirmiera la Sec. I SM

Rezultat proba de interviu – 1 post inspector de spec. I la Birou Adm – 05.06.2019

Rezultat proba de interviu – 1 post vacant de infirmiera la Sec. I SM – 04.06.2019

Rezultat proba scrisa – 1 post vacant de inspector de specialitate I

Rezultat proba scrisa – 1 post vacant de ingrijitoare la Sec. II Bixad 27.05.2019

Rezultat proba scrisa – 1 post vacant de infirmiera la Sec. I Satu Mare 27.05.2019

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post vacant de economist I in cadrul BMCSM

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post vacant de inspector de spec. I – comp. ssm, psi

Rezultat interviu – 1 post asist. med. S la Disp. TBC SM

Rezultat proba scrisa – 1 post asist. med. S la Disp. TBC SM

Rezultatul selectarii dosarului – 1 post vacatnt infirmiera Sec. I Satu Mare

Rezultatul selectarii dosarului – 1 post vacatnt ingrijitoare Sec. II Bixad

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post temporar vacant asist. med. S la Disp. TBC SM

Anunț concurs 2 posturi vacante

Anunt 2 posturi vacante – 1 post infirmiera la Sec. I SM si 1 post ingrijitoare la Sec. II Bixad

Anunt 1 post temporar vacant la Dispensarul TBC Satu Mare

Rezultatul probei scrise – 1 post de infirmiera la Sec. I SM – 18.03.2019

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post de infirmiera la Sec. I SM – 08.03.2019

REZULTAT FINAL – concurs post Sef Laborator

Anunt concurs – 1 post vacant infirmiera Sectia I Satu Mare

Rezultat final – 1 post vacant de infirmiera la Sec. II Bixad

Rezultat final – 1 post vacant de asistent medical PL la Sec. II Bixad

Rezultatele finale – 2 posturi vacante de ingrijitoare la Sec. I Satu Mare

Rezultatele finale – 1 post vacant de infirmiera la Sec. I Satu Mare

Rezultat proba interviu – 1 post vacant de infirmiera la Sec. II Bixad

Rezultat proba interviu – 1 post vacant asistent medical PL la Sec. II Bixad

Rezultatul probei de interviu -1 post vacant de infirmiera la Sec. I Satu Mare

Rezultatul probei de interviu – 2 posturi vacante de ingrijitoare la Sec. I Satu Mare

Rezultat solutionare contestatii – 1 post vacant infirmiera la Sec. I Satu Mare

Rezultat proba scrisa – 2 posturi vacant de ingrijitoare la Sec. I Satu Mare

Rezultat proba scrisa – 1 post vacant de infirmiera la Sec. I Satu Mare

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post de Sef Laborator

Rezultat proba scrisa – 1 post vacant de infirmiera la Sec. II Bixad

Rezultatele probei scrise – 1 post vacant de asistent medical PL Sec. II Bixad

Rezultat final – 1 post temporar vacant de asist. med. pr. PL la Sec. I SM

Rezultatul selectarii dosarelor – 2 posturi vacante de ingrijitoare Sec. I SM

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post vacant de infirmiera Sec. I SM

Rezultatele finale – 1 post temporar vacant de ingrijitoare la Sec. I SM

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post vacant de asist. med. PL Sectia II Bixad

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post vacant de infirmiera la Sec. II Bixad

Rezultatele probei de interviu – 1 post temporar vacant de asist. med. Pr. Sec. I SM

Rezultatele obtinute la proba scrisa si interviu – 1 post temporar vacant de inbrijitoare la Sec. I SM

Rezultat concurs proba scrisa – 1 post temporar vacant de asist. med. pr. la Sec. I Satu Mare

Rezultatul selectarii dosarelor – 1 post de ingrijitoare pe perioada determinata la Sec. I Satu Mare

Rezultatul selectarii dosarelor de concurs – 1 post asist. med. principal PL Sectia I Satu Mare

Rezultat final concurs 1 post vacant de muncitor calificat III

Anunt concurs – 1 post Medic sef Sec. I SM, 1 post Medic sef Sec. II Bixad, 1 post Sef Laborator

Rezultat final concurs 1 post economist II

Rezultat proba scrisă concurs 1 post economist II

Rezultat concurs – 1 post vacant de muncitor calificat III din data de 03.01.2019

Anunț concurs 1 post vacant infirmieră+2 posturi vacante îngrijitoare Secția I SM

Anunt concurs 1 post vacant asistent medical + 1 post vacant infirmiera Sectia II Bixad

Anunt concurs 1 post temporar vacant de ingrijitoare pe perioada determinata la Sectia I Satu Mare

Anunț concurs 2 posturi temporar vacante

Rezultatul selectarii dosarelor de concurs pentru 1 post vacant de economist II

Rezultatul selectarii dosarelor de concurs pentru 1 post vacant de muncitor calificat III

Anunț concurs 1 post chimist pe perioadă determinată

Rezultate finale concurs 1 post vacant de asistent medical debutant 17.12.2018

Rezultat proba de interviu pentru 1 post asistent medical debutant 13.12.2018

Rezultat proba scrisa concurs asistent medical debutant din data de 10.12.2018

Anunț – comunicare locație susținere proba scrisă la concursul de ocupare a postului de asistent medical debutant

Anunt concurs 1 post economist + 1 post muncitor calificat

Rezultatele finale concurs 2 posturi vacante de infirmiera Sectia I Satu Mare

Rezultatele finale concurs 1 posti vacant de ingrijitoare Sectia I Satu Mare

Rezultate finale 5 posturi vacande de asistenti medicali

Rezultat selectare dosare 1 post vacant asistent medical debutant Sectia I Satu Mare

Rezultat proba interviu concurs 1 post vacant de îngrijitoare la Secția I Satu Mare

Rezultat proba interviu concurs 2 posturi vacante de infirmieră la Secția I Satu Mare

Rezultat proba interviu concurs 5 posturi vacante asistent medical

Rezultat – proba interviu 1 post vacant ingrijitoare sectia III Bixad

Rezultat – proba scrisa 1 post vacant ingrijitoare sectia III Bixad

Rezultat – proba scrisa 1 post vacant ingrijitoare sectia I Satu Mare

Anunț – comunicare locație susținere probă interviu concurs ocupare 5 posturi vacante de asistent medical

Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a 3 posturi de infirmieră

Rezultat proba scrisa concurs ocupare 5 posturi vacante asistent medical

Rezultate finale concurs 1 post de asistent medical cu PL la Secția I Satu Mare pe perioadă determinate

Anunț concurs pentru ocuparea funcțiilor de Șef secție I Pneumologie Satu Mare și Șef secție Pneumologie II Bixad

Rezultatul probei de interviu la concursul pentru ocuparea unui post de asistent medical cu PL pe perioadă determinată la Secția I Satu Mare

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea unui post de asistent medical cu PL pe perioadă determinată la Secția I Satu Mare

Anunț – comunicare locație susținere proba scrisă la concursul de ocupare a 5 posturi de asistent medical

Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la concurs pentru 2 posturi îngrijitoare – perioadă nedeterminată

Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la concurs pentru 3 posturi infirmieră – perioadă nedeterminată

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea a 5 posturi vacante de Asistent Medical – pe perioada nedeterminata

Anunt concurs pentru ocuparea unui post de Asistent Medical Debutant cu PL, Sectia I Satu Mare – pe perioada nedeterminata

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea unui post de Registrator Medical, în cadrul Dispensarului TBC Satu Mare – pe perioada nedeterminata

Rezultatele obtinute la proba interviu a concursului pentru ocuparea postului de Registrator Medical, în cadrul Dispensarului TBC Satu Mare – pe perioada nedeterminata

Rezultatele obtinute cu ocazia sustinerii probei interviu pentru ocuparea postului de Muncitor Necalificat I, în cadrul Biroului Administrativ-Muncitori – pe perioada nedeterminata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Asistent Medical PL, în cadrul Sectiei I Satu Mare – pe perioada determinata

Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de Specialitate I – pe perioada nedeterminata

Rezultatele obtinute la proba scrisa a concursului pentru ocuparea postului de Registrator Medical, in cadrul Dispensarului TBC Satu Mare, pe perioada nedeterminata

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei practice pentru ocuparea postului de Muncitor Necalificat I, in cadrul Biroului Administrativ-Muncitori, pe perioada nedeterminata

Rezultatele obtinute la proba interviu la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de Specialitate I, pe perioada nedeterminata

Rezultatele obtinute la proba scrisa la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de Specialitate I, pe perioada nedeterminata

Anunt Concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante Infirmiera – Sectia I Satu Mare, 1 post vacant Infirmiera – Sectia II Bixad, pe perioada nedeterminata

Anunt Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi, 1 post vacant de Ingrijitoare – Sectia I Satu Mare, 1 post vacant de Ingrijitoare – Sectia III Bixad, pe perioada nedeterminata

Anunt Concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de Asistent Medical Sef la Sectia III Bixad, functie contractuala de conducere

Anunt Concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de Asistent Medical cu PL – Sectia I Satu Mare, functie contractuala de executie

Anunt Concurs pentru ocuparea a 5 Posturi de Asistent Medical (cu PL), functii contractuale de executie – pe perioada nedeterminata

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea unui Post de Îngrijitoare, Sectia I Satu Mare – pe perioada nedeterminata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea Postului de Registrator Medical, în cadrul Dispensarului TBC Satu Mare – pe perioada nedeterminata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea Postului de Muncitor Necalificat I, în cadrul Biroului Administrativ-Muncitori – pe perioada nedeterminata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea Postului de Inspector de Specialitate I, în cadrul Biroului Administrativ – pe perioada nedeterminata

Rezultatul cu ocazia sustinerii probei interviu la concursul pentru ocuparea Postului de Îngrijitoare, Sectia I Satu Mare – pe perioada nedeterminata

Rezultatele obtinute la proba scrisa a concursului pentru ocuparea unui Post de Îngrijitoare, Sectia I Satu Mare – pe perioada nedeterminata

Rezultatele finale cu ocazia sustinerii examenului pentru ocuparea Postului de Asistent Medical Generalist Principal în cadrul Dispensarului TBC Satu Mare – pe perioada nedeterminata

Rezultatele finale în urma examenului de ocupare a postului de Chimist în cadrul Laboratorului de Analize Medicale Bixad – pe durata determinata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Îngrijitoare, in cadrul Sectiei I Satu Mare-pe perioada nedeterminata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post de Asistent Medical Generalist Pr.cu PL, in cadrul Dispensarului TBC Satu Mare-pe perioada nedeterminata

Anunt Concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante, Registrator Medical-Dispensarul TBC Satu Mare, Inspector de Specialitate I, Muncitor Necalificat I-pe perioada nedeterminata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Chimist in cadrul Laboratorului de Analize Medicale Bixad, pe perioada determinata

Anunt Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante Asistent Medical Principal cu PL – Dispensarul TBC Satu Mare, Îngrijitoare Curatenie – Sectia I Satu Mare, perioada nedeterminata

Anunt Concurs pentru ocuparea postului de Chimist, pe perioada determinata, în cadrul Laboratorului de Analize Medicale Bixad

Anunt Concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de Asistent Medical Sef – Sectia III Bixad

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei interviu pentru ocuparea postului de Asistent Medical Generalist in cadrul Sectiei I Satu Mare, pe perioada nedeterminata – 27.08.2018

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei scrise pentru ocuparea postului de Asistent Medical Generalist in cadrul Sectiei I Satu Mare, pe perioada nedeterminata-23.08.2018

REZULTAT FINAL EXAMEN MUNCITOR

REZULTAT FINAL EXAMEN MUNCITOR

Rezultat final examen paznic

Rezultatul selectirii dosarelor de inscriere la concursul din data de 23.08.2018 as.medical

REZULTAT PAZNIC PORTAR

REZULTAT MUN. NECAL.

Rezultatul cu ocazia sustinerii examenului de promovare in functia de infirmier la Sectia III Bixad in data de 13.08.2018

Rezultatul cu ocazia sustinerii examenului de promovare in functia de infirmier la Sectia II Bixad in data de 13.08.2018

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei de interviu pentru ocupareapostului de infirmier pe perioada nedeterminata la sectia I Satu Maredin data de 10.08.2018

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei scrise pentru ocuparea postului de infirmier pe perioada nedeterminata la sectia I Satu Mare din data de 08.08.2018

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei practice pentru ocuparea postului de muncitor necalificat pe perioada determinate din data de 08.08.2018

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei scrise pentru ocuparea postului de paznic-portar pe perioada nedeterminata din data de 08.08.2018

Rezultatele cu ocazia sustinerii examenului pentru ocuparea pe perioada determinate a postului de asistent medical generalist PR. PL. in cadrul Sectiei I Satu Mare din data de 02.08.2018

Rezultatele cu ocazia sustinerii examenului pentru ocuparea pe perioada determinate a postului de asistent medical generalist PR. PL. in cadrul Sectiei I Satu Mare din data de 02.08.2018

Anunt examen de promovare a personalului contractual din cadrul structurilor Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare in data de 13.08.2018 ora 10

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Muncitor necalificat locatia Bixad – pe perioada nedeterminata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Paznic Portar locatia Bixad – pe perioada nedeterminata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Infirmiera in cadrul Sectiei I Satu Mare – pe perioada nedeterminata

Anunt Concurs pentru ocuparea unui post vacant de Asistent Medical Generalist Principal cu PL – Sectia I Satu Mare

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Asistent Medical PR. PL. in cadrul Sectiei I Satu Mare – pe perioada determinata

Rezultatele cu ocazia sustinerii examenului pentru ocuparea postului Sef Birou in cadrul Biroului Aprovizionare, Achizitii Publice – pe perioada nedeterminata, din data de 19.07.2018

Anunt Concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de Asistent Medical Generalist Principal cu PL

Anunt Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante – Infirmiera, Paznic-portar, Muncitor necalificat

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Sef Birou, in cadrul Biroului Aprovizionare-Achizitii Publice – pe perioada nedeterminata

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Îngrijitoare Curatenie , Sectia I Satu Mare – pe perioada determinata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Îngrijitoare Curatenie , Sectia I Satu Mare – pe perioada determinata