BIROUL RUNOS 

Biroul RUNOS este direct subordonat managerului, este condus de un șef de birou, are în componență un economist și un referent de specialitate.

Biroul RUNOS are ca obiect de activitate aplicarea legislaţiei în domeniul managementului resurselor umane privind angajarea, evaluarea, perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul unităţii.