Compartimentul RUNOS 

Compartimentul RUNOS este direct subordonat managerului, întreaga activitate se desfășoară sub coordonarea unui economist specialist IA  din cadrul compartimentului și are în componență 3 posturi de execuție.

Compartimentul RUNOS are ca obiect de activitate aplicarea legislaţiei în domeniul managementului resurselor umane privind angajarea, evaluarea, perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul unităţii, precum și activități privind salarizarea personalului angajat.