Obligatiile pacientilor
1. Sa respecte regulile ce se aplica în spital; 
2. Sa pastreze ordinea, linistea si curatenia în spital; 
3. Sa respecte programul de vizite si de masa precum si circuitele functionale din spital; 
4. Sa nu deterioreze bunurile din spital; 
5. Sa respecte indicatiile terapeutice ale medicului pe perioada internarii; 
6. Sa nu utilizeze consumatori electrici decât cu aprobarea medicilor sefi de sectie; 
7. Sa nu paraseasca spitalul fara aprobare pentru probleme extramedicale; în cazul în care
 are drept de învoire sa nu depaseasca timpul care i-a fost acordat; 
8. Sa pastreze si sa predea în bune conditii echipamentul de spital si lenjeria de pat 
primite pentru sederea în spital;
 
________________________________________
Va RECOMANDaM
- inainte de a solicita serviciile noastre, adresati-va medicului de familie sau medicului
 specialist pentru a obtine biletul de trimitere.

- prezentati-va la internare cu documentele necesare.

ACTE NECESARE

A. PERSOANE ASIGURATE
1. bilet trimitere dela medicul de familie;
2. bilet de internare de la medicul specialist;
3. buletin de identitate;
4. adeverinta serviciu - pentru angajati;
5. carnet de somaj - pentru someri;
6. cupon de pensie - pentru pensionari;
7. adeverinta elev sau student
8. adeverinta primar - pentru cei cu ajutor social

B. PERSOANE NEASIGURATE
1. bilet trimitere de la medicul de familie;
2. bilet de internare de la medicul specialist;
3. buletin de identitate;
4. certificat de atestare fiscala (cum ca nu au venit).