Externarea pacienților

 Medicul curant ia decizia externării și anunță pacientul cu 24 de ore inainte.
 Se redactează documentele necesare externării:
•	Epicriza
•	Biletul de externare
•	Scrisoarea medicală
•	Bilet trimitere , în cazul în care pacientul externat trebuie monitorizat.
În situația în care se impune transportul pacientului cu ambulanța, se întocmește 
cererea de transport, avizată de către Directorul Medical către Serviciul de Ambulanță.

Condiții de Externare a Pacienților

    -se elibereaza de catre medicul curant scrisoare medicală către medicul de 
familie sau medicul de specialitate din ambulatoriu, după caz, evaluarea stării de 
sănătate a pacientului la momentul externării și indicațiile de tratament și 
supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului);
    - recomandări privind regimul igieno-dietetic de urmat;
    - recomandări privind un stil de viata sanatos;
    - se eliberează la externare biletul de ieșire, întocmit de medicul curant;
    - rețeta compensată/gratuită daca persona este asigurată;
    - concediu medical (la cerere);
    - se recomandă îngrijire medicală la domiciliu (dacă este cazul), servicii ce 
pot fi oferite de furnizorii de îngrijiri la domiciliu.