Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la concurs pentru 2 posturi îngrijitoare – perioadă nedeterminată

Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la concurs pentru 3 posturi infirmieră – perioadă nedeterminată

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea a 5 posturi vacante de Asistent Medical – pe perioada nedeterminata

Anunt concurs pentru ocuparea unui post de Asistent Medical Debutant cu PL, Sectia I Satu Mare – pe perioada nedeterminata

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea unui post de Registrator Medical, în cadrul Dispensarului TBC Satu Mare – pe perioada nedeterminata

Rezultatele obtinute la proba interviu a concursului pentru ocuparea postului de Registrator Medical, în cadrul Dispensarului TBC Satu Mare – pe perioada nedeterminata

Rezultatele obtinute cu ocazia sustinerii probei interviu pentru ocuparea postului de Muncitor Necalificat I, în cadrul Biroului Administrativ-Muncitori – pe perioada nedeterminata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Asistent Medical PL, în cadrul Sectiei I Satu Mare – pe perioada determinata

Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de Specialitate I – pe perioada nedeterminata

Rezultatele obtinute la proba scrisa a concursului pentru ocuparea postului de Registrator Medical, in cadrul Dispensarului TBC Satu Mare, pe perioada nedeterminata

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei practice pentru ocuparea postului de Muncitor Necalificat I, in cadrul Biroului Administrativ-Muncitori, pe perioada nedeterminata

Rezultatele obtinute la proba interviu la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de Specialitate I, pe perioada nedeterminata

Rezultatele obtinute la proba scrisa la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de Specialitate I, pe perioada nedeterminata

Anunt Concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante Infirmiera – Sectia I Satu Mare, 1 post vacant Infirmiera – Sectia II Bixad, pe perioada nedeterminata

Anunt Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi, 1 post vacant de Ingrijitoare – Sectia I Satu Mare, 1 post vacant de Ingrijitoare – Sectia III Bixad, pe perioada nedeterminata

Anunt Concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de Asistent Medical Sef la Sectia III Bixad, functie contractuala de conducere

Anunt Concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de Asistent Medical cu PL – Sectia I Satu Mare, functie contractuala de executie

Anunt Concurs pentru ocuparea a 5 Posturi de Asistent Medical (cu PL), functii contractuale de executie – pe perioada nedeterminata

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea unui Post de Îngrijitoare, Sectia I Satu Mare – pe perioada nedeterminata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea Postului de Registrator Medical, în cadrul Dispensarului TBC Satu Mare – pe perioada nedeterminata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea Postului de Muncitor Necalificat I, în cadrul Biroului Administrativ-Muncitori – pe perioada nedeterminata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea Postului de Inspector de Specialitate I, în cadrul Biroului Administrativ – pe perioada nedeterminata

Rezultatul cu ocazia sustinerii probei interviu la concursul pentru ocuparea Postului de Îngrijitoare, Sectia I Satu Mare – pe perioada nedeterminata

Rezultatele obtinute la proba scrisa a concursului pentru ocuparea unui Post de Îngrijitoare, Sectia I Satu Mare – pe perioada nedeterminata

Rezultatele finale cu ocazia sustinerii examenului pentru ocuparea Postului de Asistent Medical Generalist Principal în cadrul Dispensarului TBC Satu Mare – pe perioada nedeterminata

Rezultatele finale în urma examenului de ocupare a postului de Chimist în cadrul Laboratorului de Analize Medicale Bixad – pe durata determinata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Îngrijitoare, in cadrul Sectiei I Satu Mare-pe perioada nedeterminata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post de Asistent Medical Generalist Pr.cu PL, in cadrul Dispensarului TBC Satu Mare-pe perioada nedeterminata

Anunt Concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante, Registrator Medical-Dispensarul TBC Satu Mare, Inspector de Specialitate I, Muncitor Necalificat I-pe perioada nedeterminata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Chimist in cadrul Laboratorului de Analize Medicale Bixad, pe perioada determinata

Anunt Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante Asistent Medical Principal cu PL – Dispensarul TBC Satu Mare, Îngrijitoare Curatenie – Sectia I Satu Mare, perioada nedeterminata

Anunt Concurs pentru ocuparea postului de Chimist, pe perioada determinata, în cadrul Laboratorului de Analize Medicale Bixad

Anunt Concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de Asistent Medical Sef – Sectia III Bixad

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei interviu pentru ocuparea postului de Asistent Medical Generalist in cadrul Sectiei I Satu Mare, pe perioada nedeterminata – 27.08.2018

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei scrise pentru ocuparea postului de Asistent Medical Generalist in cadrul Sectiei I Satu Mare, pe perioada nedeterminata-23.08.2018

REZULTAT FINAL EXAMEN MUNCITOR

REZULTAT FINAL EXAMEN MUNCITOR

Rezultat final examen paznic

Rezultatul selectirii dosarelor de inscriere la concursul din data de 23.08.2018 as.medical

REZULTAT PAZNIC PORTAR

REZULTAT MUN. NECAL.

Rezultatul cu ocazia sustinerii examenului de promovare in functia de infirmier la Sectia III Bixad in data de 13.08.2018

Rezultatul cu ocazia sustinerii examenului de promovare in functia de infirmier la Sectia II Bixad in data de 13.08.2018

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei de interviu pentru ocupareapostului de infirmier pe perioada nedeterminata la sectia I Satu Maredin data de 10.08.2018

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei scrise pentru ocuparea postului de infirmier pe perioada nedeterminata la sectia I Satu Mare din data de 08.08.2018

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei practice pentru ocuparea postului de muncitor necalificat pe perioada determinate din data de 08.08.2018

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei scrise pentru ocuparea postului de paznic-portar pe perioada nedeterminata din data de 08.08.2018

Rezultatele cu ocazia sustinerii examenului pentru ocuparea pe perioada determinate a postului de asistent medical generalist PR. PL. in cadrul Sectiei I Satu Mare din data de 02.08.2018

Rezultatele cu ocazia sustinerii examenului pentru ocuparea pe perioada determinate a postului de asistent medical generalist PR. PL. in cadrul Sectiei I Satu Mare din data de 02.08.2018

Anunt examen de promovare a personalului contractual din cadrul structurilor Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare in data de 13.08.2018 ora 10

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Muncitor necalificat locatia Bixad – pe perioada nedeterminata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Paznic Portar locatia Bixad – pe perioada nedeterminata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Infirmiera in cadrul Sectiei I Satu Mare – pe perioada nedeterminata

Anunt Concurs pentru ocuparea unui post vacant de Asistent Medical Generalist Principal cu PL – Sectia I Satu Mare

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Asistent Medical PR. PL. in cadrul Sectiei I Satu Mare – pe perioada determinata

Rezultatele cu ocazia sustinerii examenului pentru ocuparea postului Sef Birou in cadrul Biroului Aprovizionare, Achizitii Publice – pe perioada nedeterminata, din data de 19.07.2018

Anunt Concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de Asistent Medical Generalist Principal cu PL

Anunt Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante – Infirmiera, Paznic-portar, Muncitor necalificat

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Sef Birou, in cadrul Biroului Aprovizionare-Achizitii Publice – pe perioada nedeterminata

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de Îngrijitoare Curatenie , Sectia I Satu Mare – pe perioada determinata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Îngrijitoare Curatenie , Sectia I Satu Mare – pe perioada determinata

Rezultatele finale in urma examenului de ocupare a postului de Medic Specialist Pneumologie in cadrul Sectiei I Satu Mare a Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare

Anunt Concurs Sef Birou – Birou Aprovizionare – Achizitii Publice, pe perioada nedeterminata

Anunt Concurs Ingrijitoare Curatenie – Sectia I Satu Mare, pe perioada determinata

Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere pentru postul de Medic Specialist Pneumologie Sectia I Satu Mare

Rezultatele cu ocazia sustinerii examenului pentru ocuparea postului de Asistent Medical Generalist PR. PL. in cadrul Sectiei I Satu Mare, pe perioada nedeterminata – proba scrisa si proba interviu

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei scrise pentru ocuparea postului de Asistent Medical Generalist in cadrul Sectiei I Satu Mare, pe perioada nedeterminata – 29.05.2018

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei interviu pentru ocuparea postului de Infirmier, Sectia III Bixad, pe perioada nedeterminata – 29.05.2018

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei scrise pentru ocuparea postului de Infirmier, Sectia III Bixad, pe perioada nedeterminata – 29.05.2018

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei interviu pentru ocuparea postului de Contabil IA in cadrul Biroului Aprovizionare, Achizitii Publice, pe perioada nedeterminata – 29.05.2018

Rezultatele cu ocazia sustinerii examenului scris pentru ocuparea postului de Contabil IA in cadrul Biroului Aprovizionare, Achizitii Publice, pe perioada nedeterminata – 29.05.2018

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei interviu pentru ocuparea postului de Administrator I in cadrul Biroului Administrativ, sectiile exterioare Bixad, pe perioada nedeterminata – 29.05.2018

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei scrise pentru ocuparea postului de Administrator I in cadrul Biroului Administrativ, pentru sectiile exterioare Bixad, pe perioada nedeterminata – 29.05.2018

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Infirmier in cadrul Sectiei III Bixad – pe perioada nedeterminata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Contabil IA – pe perioada nedeterminata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Asistent Medical PR.PL. – pe perioada nedeterminata

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Administrator I, in cadrul Biroului Administrativ, pentru sectiile exterioare Bixad – pe perioada nedeterminata

Rezultatele finale în urma examenului de ocupare a postului de Farmacist-Sef pe durata determinata

Anunt Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi Asistent Medical Generalist Principal cu PL, Contabil IA, Administrator, Infirmiera – pe perioada nedeterminata

Rezultatele cu ocazia sustinerii probei de interviu pentru ocuparea postului de Economist II pe perioada nedeterminata

Rezultatele finale ale concursului de ocupare a postului de Director Financiar-Contabil

Rezultatele finale ale concursului de ocupare a postului de Director Medical

Rezultatele de la proba interviului de selectie la concursul pentru ocuparea postului de Director Financiar-Contabil

Rezultatele de la proba interviului de selectie la concursul pentru ocuparea postului de Director Medical

Rezultatele de la proba sustinerii proiectului de specialitate la concursul pentru ocuparea postului de Director Financiar-Contabil

Rezultatele de la proba sustinerii proiectului de specialitate la concursul pentru ocuparea postului de Director Medical

Rezultatele de la proba scrisa pentru ocuparea postului de Director Financiar-Contabil

Rezultatele de la proba scrisa pentru ocuparea postului de Director Medical

Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului de Sef Farmacie – pe perioada determinata

Rezultatele obtinute la proba scrisa la concursul pentru ocuparea postului de Economist II in cadrul Biroului Aprovizionare, Achizitii Publice – pe perioada nedeterminata

Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 25.04.2018 – Post Director Medical

Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere la examenul din data de 25.04.2018 – Post Director Financiar-Contabil

Anunț Concurs Farmacist-Șef pe durata determinata

Anunt Concurs Post Economist II – pe perioada nedeterminata

Anunț Concurs post Director Medical

Anunț Concurs post Director Financiar-Contabil

Anunt Reprogramare Examen Scris-Post Economist II

Anunt Concurs Asistent Medical Generalist Principal pe durata determinata – Sectia I SM

Anunt Concurs Asistent Medical Generalist Principal pe durata determinata – Sectia I Satu Mare

Anunt Concurs Economist II pe perioada nedeterminata